Workshop – ved Vibeke Pedersen

Vibeke Pedersen holdt en workshop omkring at styrke signe kompetencer.
Vi blev sat i grupper, for at danne en personlig ordliste, der var en god start. CV-liste blev efterfølgende tilpasset. Vores personlige kompetencer skulle skrives ned en god øvelse. Personlig story telling på de arbejdsopgaver du har udført, der passer til dine faglige kompetencer, her får du yderligere konkretiseret hvad du er god til, så andre kan forstå dig bedre. Min motivation, når jeg har udført en opgave, hvad betyder det for mig? Konklusion workshoppen gav endnu en måde at se sig selv på, tak Vibeke.