Nyheder,  Workshops og sparring

Vickie Lind – Aktionslæring

”Fortæl en historie.” Sådan begynder dagens oplæg.

Aktionslæring er en systematisk metode, som kan hjælpe dig til at udvikle dig i en bestemt proces. Denne torsdag var emnet selvfølgelig jobsøgning. Vores egen Vickie Lind præsenterede os for forskellige øvelser såsom Ability spotting, Ekko og Aktionslæring i grupper, med henblik på at gøre os klogere på hvad næste skift i vores jobsøgningsproces er. Som PJM-kollegaer hjalp vi hinanden med at finde frem til konkrete ting i vores jobsøgning, som vi ønskede at afprøve. Det vigtigste var, at man var klar på at arbejde med sig selv i samarbejde med andre.

Ability spotting
I grupper af 3-4 personer satte vi os ned og fortalte på skift en historie fra enten vores fritid eller arbejde, fx hvor noget var gået godt, eller hvor vi havde løst et problem. På den måde kunne de andre få øje på kompetencer, som vi måske ikke var klar over at være i besiddelse af.

Ekko
Den næste øvelse gik ud på, at man to og to skulle skiftes til at stille det samme spørgsmål flere gange i to minutter. Fx

Hvornår finder du ro?
Hvem vil du gerne være?

Når man stiller det samme spørgsmål flere gange i træk, bliver man opmærksom på, hvad der er vigtigt for en, og hvad der p.t. fylder i ens hverdag.

Aktionslæring i grupper
Den sidste øvelse var en gruppeøvelse i tre faser, hvor man skiftedes til at være fokusperson, interviewer og reflekterende team. I fase 1 fortæller fokuspersonen om et mål eller en udfordring og får hjælp af intervieweren, der stiller åbne hv-spørgsmål i to-tre minutter. Det reflekterende team siger ikke noget, men nøjes med at lytte og evt. tage notater. Når tiden er gået, indgår intervieweren i fase 2 i det reflekterende team, og de taler om det, de har hørt, på en måde, der støtter, men samtidig udfordrer fokuspersonen til at se nye perspektiver. I fase 2 nøjes fokuspersonen med at lytte, men siger ikke noget. I sidste fase kan fokuspersonen bestemme, hvilke refleksioner, råd eller kommentarer vedkommende vil tale med intervieweren om. Denne metode giver deltagerne en konkret handlingsplan, som de kan vælge at handle ud fra.

Vi siger tak til Vickie Lind for de gode øvelser. Altid dejligt, at man som medlem kan hjælpe andre medlemmer med at blive klogere.