Trello – få struktur på din hverdag som jobsøgende

Som jobsøger skal man kunne holde mange bolde i luften for nu at bruge en floskel, man endelig ikke må bruge i sine ansøgninger, selvom en del firmaer skriver netop sådan i deres jobopslag. Til at holde styr på de mange opgaver, man rent faktisk har, selvom man ikke har et lønnet arbejde, findes der en række programmer, og i dag får vi en introduktion til sådan et, nemlig Trello.

Trello er et internetbaseret visuelt værktøj, der kan bruges på både computer og telefon (app). Programmet kan hjælpe med at skabe struktur i hverdagen, så man får tingene gjort. Man kan oprette en række lister, hvorpå man kan placere en række kort. Hvert kort repræsenterer en opgave, som man på et eller andet tidspunkt skal have løst. På kortet kan man så beskrive opgaven, i det omfang det er nødvendigt.

Opretter man fx tre lister og kalder dem

”Opgaver”,
”I gang” og
”Afsluttet”,

kan man placere sine opgaver på den første liste og så flytte dem til de to andre lister, efterhånden som man begynder på og får dem gjort færdig. Det er nemt at tilføje og flytte rundt på de forskellige kort, alt afhængig af hvor langt man er kommet i processen med at løse opgaverne. Hver gang man får afsluttet en opgave og som i eksemplet her flytter kortet til listen med afsluttede opgaver, vil man kunne opleve en vis tilfredsstillelse ved at se, at man har klaret endnu en opgave. Der ligger en styrke i visuelt at få sat et flueben, så man føler, at man bevæger sig fremad. På den måde kan man få mod og lyst til at gå videre med næste opgave, en proces, der kan være vanskelig, når man som ledig ikke har den struktur, som et arbejde giver på hverdagen.

Trello er gratis og kan bruges af både enkeltpersoner og grupper, dvs. at man også kan være flere om de samme opgaver.