PowerPlus-grupper

PowerPlus grupper er dynamiske grupper der oprettes, mødes og nedlægges efter behov. Grupperne oprettes og styres af medlemmerne af grupperne.

Aktive grupper:
 • Røde ører
 • Uopfordret ansøgning

Vi har gjort os nogle tanker … Hvordan kan vi gøre vores individuelle jobsøgning bedre? Hvad er der behov hos medlemmerne af PowerjobMidt? Det drejer sig jo om at netværke og komme hurtigt i job igen!

Det kan være en ensom proces at sidde derhjemme, søge job og få afslag – og stadig bevare gnisten og troen på, at det nok skal lykkedes. Derfor er vi kommet på idéen med Power+grupper!

Hvad er en Power+gruppe?

En Power+gruppe består af 4-6 personer, der mødes for at arbejde mere intensivt med deres egen jobsøgning og for at komme til at kende hinanden godt for at kunne give hinanden god, personlig og konstruktiv sparring. Grupperne sammensættes, alt efter hvad man vil, og hvor meget energi og tid, man har lyst til at lægge i arbejdet. Det er vigtigt, at der er god kemi medlemmerne imellem.

Hvordan mødes grupperne?

Vi forestiller os, at man kan mødes fysisk 1-2 gange ugentligt, mailer eller skyper sammen, alt efter hvad grupperne internt beslutter. Vi synes, man skal forpligte sig til at være aktiv i Power+grupperne for en periode. Selvfølgelig kan der ske udskiftning af medlemmerne, men vi tror, det er vigtigt, at man kommer til at kende hinanden godt for at kunne give den optimale sparring.

Opgaver i Power+grupperne:

 • Præsentation af hvert enkelt medlem for gruppen, ens styrker og svagheder, fagligt og personligt
 • Kompetenceafklaring for hvert enkelt medlem både fagligt og personligt
 • Individuelle handlingsplaner
 • Status for hvert enkelt medlem – for eksempel: Hvor er man i jobsøgningsprocessen, og hvor vil man hen?
 • Hvad vil hver enkelt med dette projekt?
 • Råd og sparring til jobsøgningen, til at gøre tingene anderledes og dele ud af ens egne erfaringer
 • Synliggørelse af ens netværk over for de andre
 • Gennemgang og deling af erfaringer, CV og ansøgning
 • Sparring og gode råd før, under og efter ansøgning er sendt og senere forberedelse til samtalen!
 • Netværksmøder hvor man er lidt nede og trænger til et kærligt skub for at komme videre
 • Måske deltagelse i andre netværksmøder, seminarer og foredrag
 • Andre ting – mulighederne er mange

Grupperne orienterer kort de andre medlemmer ved ”bordet rundt” på torsdagsmøderne: Hvad der er sket i den enkelte gruppe, og de deler ud af gode erfaringer.

Jo større kendskab, vi har til hinandens kompetencer og netværk, jo mere kan vi trække på hinanden. Det er også vigtigt at bevare kontakten igennem PowerjobMidts lukkede gruppe på LinkedIn med mere end 260 medlemmer, både de nuværende medlemmer og de tidligere, som er kommet i job. Samlet har vi et enormt netværk at trække på!