Netværksmøder

Vi mødes hver torsdag – normalt fra kl. 9.00-15.00. Administrationsgruppen udsender en indkaldelse mandagen/tirsdagen forud med oplysninger om bl.a. dagsorden og mødested. Vi holder som regel til i lokaler hos Frivilligcentret, Sønder Allé 33.

Vi starter dagen med en fælles time, hvor de forskellige arbejdsgrupper kort orienterer om, hvad de arbejder med. Fællestimens højdepunkt er succeshistorierne, hvor medlemmer kan fortælle, at de har fået job, har fået en virksomhedspraktik eller f.eks. har været til jobsamtale. Og så er der tid til kage, som leveres af et eller flere medlemmer, som har fået job siden sidst.

Kl. 10 – 12: Som udgangspunkt arbejder vi i de forskellige arbejdsgrupper, med de aktuelle opgaver. Der er på møderne Mulighed for individuel sparring, og der deles erfaringer og diskuteres på kryds og tværs.

Kl. 12 – 13: Vi spiser vores medbragte mad, og der er tid til at snakke lidt på tværs af grupperne. Der afsluttes med en fælles kort orientering fra grupperne.

Kl. 13 – 15: Inspirationsoplæg fra en foredragsholder.