Idéen bag PowerjobMidt

Powerjob Midt er et frivilligt netværk af og for aktive jobsøgere. Netværket bygger på at fællesskaber gør den enkelte stærkere. I fællesskabet hjælper vi hinanden med at opbygge vores jobsøgningskompetencer, udveksler erfaringer og kontakter. Netværket drives på frivillig basis af aktive jobsøgere og er organiseret i arbejdsgrupper, der løser alle de opgaver, som hører til i et velfungerende netværk. Det er grupper der fortæller om PowerjobMidt til nye interesserede medlemmer og til virksomheder, som søger dygtige medarbejdere. Der er en gruppe som arrangerer spændende events og virksomhedsbesøg ved torsdagsmøderne og selvfølgelig er der også alt det praktiske, der skal til for at netværket kører.

Doris Nielsen, PowerjobMidt
Doris Nielsen,  PowerjobMidt’s formand

PowerjobMidt blev stiftet i 2011, bl.a. af vores nuværende formand Doris Nielsen. Hun har en særlig position, idet hun er den fælles hukommelse, den med erfaringen og de mange ideer. Hun repræsenter kontinuiteten og hjertevarmen og er holdepunkt for de 80 til 100 medlemmer, der i løbet af et halvt år er med i netværket, samt de over 500 tidligere medlemmer, som stadig holder kontakten bl.a. gennem LinkedIn.

Som medlem af PowerjobMidt er netværket en enestående mulighed for at tage hånd om egen situation sammen med gode kolleger. Netværket er også et sted hvor man kan afprøve ideer og kompetencer, prøve det man måske finder svært, holde sine kompetencer vedlige og/eller udbygge dem.

Sådan startede PowerJobMidt

Jørn Baasch-PedersenPowerjobMidt blev startet på initiativ af Jørn Baasch-Pedersen, som havde hørt om Powerjobsøgerne i København. Hen over vinteren 2010 / foråret 2011 deltog han på et projektlederkursus, hvor han fortalte tre andre om ideen. De ville gerne være med. De fire fandt hver især en person mere til en projektgruppe. Sådan blev der i alt otte personer, der holdt møder, fordelte opgaver, skaffede materialer, researchede og vendte tilbage med informationer og kogte det hele sammen til det, der blev starten på PowerjobMidt.

En af de otte personer var Doris Nielsen, som har været det dynamiske midtpunkt og det faste holdepunkt i den meget dynamiske organisation igennem alle årene.

Den officielle stiftelse af PowerjobMidt fandt sted den 19. maj 2011.