Vores aktiviteter

Netværksmøder

Vi mødes hver torsdag – normalt fra kl. 9.00-15.00. Administrationsgruppen udsender en indkaldelse mandagen/tirsdagen forud med oplysninger om bl.a. dagsorden og mødested. Vi låner lokaler rundt omkring i Aarhus, da vi jo ikke har økonomi til at have vores egne lokaler.

Vi starter dagen med en fællestime med en runde, hvor de forskellige arbejdsgrupper og power+ grupper kort orienterer om, hvad de arbejder med. Fællestimens højdepunkt er succeshistorierne, som er medlemmer, der kan fortælle, at de har fået job, har fået en god virksomhedspraktik eller f.eks. har været til jobsamtale. Og så er der tid til kage, som altid leveres af et eller flere medlemmer, som har fået job siden sidst.

Kl. 10 – kl. 12 arbejder vi som udgangspunkt i de forskellige arbejdsgrupper, med de aktuelle opgaver. Der er på møderne Mulighed for individuel sparring, og der deles erfaringer og diskuteres på kryds og tværs.

Kl. 12 – kl. 13: Vi spiser vores medbragte mad, og der er tid til at snakke lidt på tværs af grupperne. Der afsluttes med en fælles kort orientering fra grupperne.

Kl. 13 – kl. 15: Inspirationsoplæg fra en foredragsholder.

Inspirationsoplæg

På de fleste netværksmøder er der efter frokost fagligt input og inspiration til jobsøgningen fra en udefra kommende foredragsholder. Emnerne kan være vidt forskellige, men målet er, at vi får en god oplevelse og nye ideer til livet som jobsøgende.

Vi er glade for, at vi kan formå så mange gode foredragsholdere til at dele deres tid og erfaringer med os for den beskedne tak, vi kan levere i form af et par flasker rødvin.

Fødselsdag

Hvert forår fejrer vi starten af PowerjobMidt. Fødselsdagen markeres med både reception for samarbejdspartnere og fest for nuværende og tidligere medlemmer.

Gå-hjem-møder

En af styrkerne i netværket er den uformelle sparring mellem nuværende og tidligere medlemmer, hvor man kan hente inspiration til og viden om sit næste jobmål.
Derfor har vi omkring fire gange om året gå hjem-møder, hvor tidligere medlemmer inviteres til at tilbringe nogle timer sammen med nuværende medlemmer. Det er selvfølgelig helt op til dig i hvor høj grad du har lyst til at deltage i hele arrangementet eller blot dele af det. Et af vores gå hjem-møder er julefrokosten, som afholdes i december; et andet er vores jubilæumsfest i maj, hvor vi lægger endnu et år til PowerjobMidts alder.
Vi mødes som regel sidst på eftermiddagen og starter med kaffe, te og kage. Herefter har vi blandede arrangementer og events: Oplæg om iværksætteri, ledelse og motivation eller High Noon Tea. Sidst på aftenen slutter vi af med nem aftensmad og hyggeligt samvær.

Fest For Fyrede

Fest For Fyrede holdes hvert år i Aarhus med PowerjobMidt og Senior Erhverv som arrangører og Jobindex som hovedsponsor. Der er en lang række spændende oplæg med foredragsholdere fra erhvervslivet, coaches og mange flere, mulighed for at melde sig ind i jobsøgningsnetværk og for at møde andre jobsøgende. Der er gratis adgang til arrangementet for alle, uanset om man er opsagt eller bare er jobsøgende.

Diverse andre

PowerjobMidt får ind i mellem tilbud om at kunne lade interesserede medlemmer deltage i andre arrangementer hos virksomheder, foreninger eller organisationer.

Vi har et godt samarbejde med andre netværk og virksomheder, som også kan give adgang til møder, oplevelser eller f.eks. mulighed for gratis professionel sparring, test o.l..

Oplæg hos jobcentre

Vores rekrutteringsgrupper kommer gerne ud og fortæller om vores netværk på jobcentrene. Vi opfordrer også jobkonsulenterne til at anbefale vores netværk til ledige.