De grafiske linjer
Inspirationsoplæg

De grafiske linjer i dit CV og din ansøgning

Line, der er uddannet mediegrafiker og multimediedesigner, holdt foredrag om, hvordan man kan benytte de grafiske teorier til sit CV og sin ansøgning. Line havde valgt at koncentrere sig om tre områder; nemlig farver, fonte og gestaltlovene.

Line forklarede, hvordan farver er med til at give et personligt udtryk. Bl.a. kan man vælge at bruge farvesymbolik, fordi hver farve har sin betydning, fx er den blå farve med til at symbolisere tillid, derfor bliver denne farve ofte benyttet af banker og erhvervsvirksomheder, mens den røde farve er den mest energiske af alle farver. Man kan vælge at benytte virksomhedens logofarver for at symbolisere, at man er på bølgelængde med virksomheden.

Hvis man vil bruge flere farver i sit CV, kan man bruge naturen som farveskala, fordi den i sig selv er harmonisk.

For at fange øjet kan man vælge at bruge komplementærfarver, fordi det vil skabe et kraftfuldt indtryk.

For at skabe læsbarhed med tekst på farvet baggrund er det vigtigt at benytte farver, der adskiller sig fra hinanden. Der skal være min. 70% forskel i farven, for at teksten bliver læsbar.

Fonte kommer i mange udgaver både med eller uden fødder. Ja, det hedder det. Fx har fonten Times New Roman fødder, mens denne tekst, der er skrevet med Calibri, ikke har fødder. Fonten med fødder er ofte god på tryk, mens en font uden fødder er bedre til skærm. Det er vigtigt at begrænse antallet af fonte og at skabe kontrast ved fx at benytte en font i forskellige størrelser, i fed, kursiv eller light, men max. 3 forskellige, fordi det giver ro i teksten.

Gestaltlovene er en teori, der er udviklet af en gruppe tyske psykologer i starten af 1900-tallet, hvor de beskriver, hvordan hjernen oplever sammenhænge, og det kan benyttes til at skabe mere overskuelighed i opsætningen. Fx beskriver

  • loven om nærhed, hvordan hjernen opfatter elementer, der er placeret tæt på hinanden, som hørende sammen.
  • loven om lighed hjernens måde at opfatte elementer, der ligner hinanden, som samhørende
  • loven om lukkethed hjernens opfattelse af, at elementer, der står inden for samme ramme, hører sammen
  • loven om forbundenhed, hvordan vi opfatter elementer, der er forbundet med fx en streg, som sammenhørende og
  • loven om figur og baggrund, hvordan hjernen og øjet gerne skal kunne se og adskille elementerne fra baggrunden, så man ikke er i tvivl om, hvad der er element, og hvad der er baggrund.

Efter Lines grundige gennemgang af de forskellige teorier, kiggede vi på hinandens CV og kom med forbedringsforslag.

Tak Line for de fine input til, hvordan man gør sit CV og ansøgning grafisk flottere med få virkemidler.