Christian Jensen – IRONMIND – sådan træner du din mentale sundhed

Torsdag den 1. november havde vi besøg af Christian Jensen fra konsulentfirmaet af samme navn. Christian har en master i positiv psykologi og har i en årrække arbejdet med menneskelig trivsel. De fleste mennesker er udmærket klar over fordelene ved fysisk træning, men ifølge Christian bør vi også tænke på mentaltræning. Årsagen er, at både et fysisk og psykisk velbefindende er afgørende for et godt liv.

Christian lagde ud med et eksempel og spurgte, om vi kunne huske ”Husk lige tandbørsten” fra midten af 90’erne. Det kunne vi, så han fortsatte med spørgsmålet, om vi helst ville til Brønderslev eller Barcelona. Med spørgsmålet rettede han fokus mod begrebet ”autopilot”, som er noget, vi alle har. Nogle mennesker ender altid i Brønderslev, fordi deres autopilot er så stærk, at den konstant fører dem i samme retning. Udfordringen er derfor at være så opmærksom på autopiloten, at vi kan slå den fra og i højere grad selv tage styringen.

Hvorfor er der altid nogle, som klarer sig bedre end andre?
Svaret på dette spørgsmål viste sig at ligge gemt i foredragets egentlige titel, ”Kvalificeret bidrag til bæredygtig resiliens”, hvor Christian forklarede ved at skelne mellem robusthed og resiliens:

Robusthed: Selvom man er stærk, hærdet, hårdfør, sej, solid og måske endda ufølsom, kan man alligevel vælte, når man mødes af udfordringer. Tænk på et egetræ, der står med rødderne dybt i jorden, men som vælter med knagen og bragen, når stormen for alvor tager fat.

Resiliens: Er man resilient, er man i stand til at håndtere modstand og tage imod den, når den dukker op. Man er bøjelig, hvilket vil sige, at man tager imod for derefter at vende styrket tilbage. Man ”bouncer” så at sige tilbage med fornyet kraft. Tænk på et piletræ, der svajer i vinden, mens det bliver stående, hvor det har slået rødder.

Hvordan træner du så din mentale sundhed?
Christian Jensen har udviklet et hjul med otte punkter, der har en positiv effekt.

1. Naturen – Den har en helbredende virkning på mennesker
• Spis sundt og varieret.
• Hold dig i form.
• Brug naturen (find dit ”eget” sted, brug naturen i dit eget tempo).

2. Positive følelser – Gør noget aktivt for at få det godt, ellers får du det automatisk skidt
• Lav en positiv dagbog.
• Grin ofte.
• Gør mere af det, der lader dine batterier op (er man presset, stopper man meget hurtigt med at gøre det, der egentlig gavner).
• Vær generøs.

3. Relationer
• Hvordan reagerer du? Positivt, negativt, engagerende?
• Brug dine relationer aktivt (de kan hjælpe dig).
• Vær nærværende og nysgerrigt undersøgende.

4. Selvregulering – Lyt til din krop, og ret dig op
• Sørg for at få nok søvn (min. 7 timer).
• Spis, når du er sulten.
• Gå på toilettet, når du skal.
• Dyrk mindfulness.

5. Styrker
• Kend dine styrker, og brug dem.
• Øv dig i at spotte dine styrker.

6. Kontekst
• Verden er socialt konstrueret (jo mere uddannelse, du har, jo mere snæversynet er du).
• Kend din organisation.
• Lær din autopilot at kende.

7. Autenticitet
• Vær autentisk – smid din rustning.
• Øv dig i at være elskværdig – det er vigtigt at høre til.
• Træn evt. assertion.

8. Træning og problemløsning
Kører du dig selv ned?
Kan du tænke dig ud af det?
Når lorten rammer fanen, hvad gør du så?

• Øv dig på at undgå tankefælder.
• Tænk i alternativer, sørg altid for at have en plan B. Der er aldrig kun én løsning.
• Træn, mens du har det godt eller føler dig på toppen, så er det nemmere at få det endnu bedre.
• Tænk ud af boksen, ellers kan du ende i et negativt tankemønster, hvor du graver dig længere og længere ned.

Husk, at bare fordi noget er lettere sagt end gjort, betyder det ikke, at vi ikke skal gøre det!