Kategoriarkiv: Inspirationsoplæg

Henrik Krogh – Fra idé til handling gennem spil

I dag har vi besøg af Henrik Krogh fra konsulenthuset Klods-Hans for viderekomne. Deres hjemmeside fortæller, at de:

“[…]sætter samtaler og handlinger i gang mellem mennesker, der skal udleve deres værdier, drømme og visioner i praksis.

Det lyder da godt, ik’?

Ligesom Klods-Hans fra eventyret fumler sig frem til at få prinsessen og hele kongeriget, skal vi i dag fumle os frem ved hjælp af følgende spørgsmål:

Hvordan får jeg kendskab til …
Hvad skal der til for at …
Hvad skal jeg gøre for at …
Noget fjerde.

Spørgsmålene deler os automatisk i fire grupper, og så kan spillet begynde.

Spillet hedder Accelerator og kan bruges til at

– udvikle et konkret projekt
– tydeliggøre en idé
– træne i at gå fra idé til handling.

PowerjobMidt brugte Acceleratorspillet til at hjælpe os med at få afklaring på ubesvarede spørgsmål, som vi selv er kommet frem til ved hjælp af førnævnte fire spørgsmål.

Til sidst står det klart, hvad idéen er, hvem den henvender sig til, hvorfor den er vigtig, og hvordan den bliver til virkelighed. Vi samarbejder om at tænke hele vejen rundt om idéen, og alle vinder!

Metoden udfordrer vanetænkning og tvinger hjernen til at gå nye veje. Den får os til at tage stilling til nogle ting, der plager os i hverdagen, og som vi ikke får gjort noget ved. Det kan også være idéer og tanker, som vi ikke ved, hvordan vi får ført ud i livet.
Ved hjælp af spillet kommer man frem til konkrete handlinger og får en plan for, hvad man skal gøre. Samtidig får man inputs fra de andre medspillere og får nye vinkler på problematikken, som man ikke selv havde tænkt på.

Tak til Henrik for at kigge forbi.

Christian Jensen – IRONMIND – sådan træner du din mentale sundhed

Torsdag den 1. november havde vi besøg af Christian Jensen fra konsulentfirmaet af samme navn. Christian har en master i positiv psykologi og har i en årrække arbejdet med menneskelig trivsel. De fleste mennesker er udmærket klar over fordelene ved fysisk træning, men ifølge Christian bør vi også tænke på mentaltræning. Årsagen er, at både et fysisk og psykisk velbefindende er afgørende for et godt liv.

Christian lagde ud med et eksempel og spurgte, om vi kunne huske ”Husk lige tandbørsten” fra midten af 90’erne. Det kunne vi, så han fortsatte med spørgsmålet, om vi helst ville til Brønderslev eller Barcelona. Med spørgsmålet rettede han fokus mod begrebet ”autopilot”, som er noget, vi alle har. Nogle mennesker ender altid i Brønderslev, fordi deres autopilot er så stærk, at den konstant fører dem i samme retning. Udfordringen er derfor at være så opmærksom på autopiloten, at vi kan slå den fra og i højere grad selv tage styringen.

Hvorfor er der altid nogle, som klarer sig bedre end andre?
Svaret på dette spørgsmål viste sig at ligge gemt i foredragets egentlige titel, ”Kvalificeret bidrag til bæredygtig resiliens”, hvor Christian forklarede ved at skelne mellem robusthed og resiliens:

Robusthed: Selvom man er stærk, hærdet, hårdfør, sej, solid og måske endda ufølsom, kan man alligevel vælte, når man mødes af udfordringer. Tænk på et egetræ, der står med rødderne dybt i jorden, men som vælter med knagen og bragen, når stormen for alvor tager fat.

Resiliens: Er man resilient, er man i stand til at håndtere modstand og tage imod den, når den dukker op. Man er bøjelig, hvilket vil sige, at man tager imod for derefter at vende styrket tilbage. Man ”bouncer” så at sige tilbage med fornyet kraft. Tænk på et piletræ, der svajer i vinden, mens det bliver stående, hvor det har slået rødder.

Hvordan træner du så din mentale sundhed?
Christian Jensen har udviklet et hjul med otte punkter, der har en positiv effekt.

1. Naturen – Den har en helbredende virkning på mennesker
• Spis sundt og varieret.
• Hold dig i form.
• Brug naturen (find dit ”eget” sted, brug naturen i dit eget tempo).

2. Positive følelser – Gør noget aktivt for at få det godt, ellers får du det automatisk skidt
• Lav en positiv dagbog.
• Grin ofte.
• Gør mere af det, der lader dine batterier op (er man presset, stopper man meget hurtigt med at gøre det, der egentlig gavner).
• Vær generøs.

3. Relationer
• Hvordan reagerer du? Positivt, negativt, engagerende?
• Brug dine relationer aktivt (de kan hjælpe dig).
• Vær nærværende og nysgerrigt undersøgende.

4. Selvregulering – Lyt til din krop, og ret dig op
• Sørg for at få nok søvn (min. 7 timer).
• Spis, når du er sulten.
• Gå på toilettet, når du skal.
• Dyrk mindfulness.

5. Styrker
• Kend dine styrker, og brug dem.
• Øv dig i at spotte dine styrker.

6. Kontekst
• Verden er socialt konstrueret (jo mere uddannelse, du har, jo mere snæversynet er du).
• Kend din organisation.
• Lær din autopilot at kende.

7. Autenticitet
• Vær autentisk – smid din rustning.
• Øv dig i at være elskværdig – det er vigtigt at høre til.
• Træn evt. assertion.

8. Træning og problemløsning
Kører du dig selv ned?
Kan du tænke dig ud af det?
Når lorten rammer fanen, hvad gør du så?

• Øv dig på at undgå tankefælder.
• Tænk i alternativer, sørg altid for at have en plan B. Der er aldrig kun én løsning.
• Træn, mens du har det godt eller føler dig på toppen, så er det nemmere at få det endnu bedre.
• Tænk ud af boksen, ellers kan du ende i et negativt tankemønster, hvor du graver dig længere og længere ned.

Husk, at bare fordi noget er lettere sagt end gjort, betyder det ikke, at vi ikke skal gøre det!

Trello – få struktur på din hverdag som jobsøgende

Som jobsøger skal man kunne holde mange bolde i luften for nu at bruge en floskel, man endelig ikke må bruge i sine ansøgninger, selvom en del firmaer skriver netop sådan i deres jobopslag. Til at holde styr på de mange opgaver, man rent faktisk har, selvom man ikke har et lønnet arbejde, findes der en række programmer, og i dag får vi en introduktion til sådan et, nemlig Trello.

Trello er et internetbaseret visuelt værktøj, der kan bruges på både computer og telefon (app). Programmet kan hjælpe med at skabe struktur i hverdagen, så man får tingene gjort. Man kan oprette en række lister, hvorpå man kan placere en række kort. Hvert kort repræsenterer en opgave, som man på et eller andet tidspunkt skal have løst. På kortet kan man så beskrive opgaven, i det omfang det er nødvendigt.

Opretter man fx tre lister og kalder dem

”Opgaver”,
”I gang” og
”Afsluttet”,

kan man placere sine opgaver på den første liste og så flytte dem til de to andre lister, efterhånden som man begynder på og får dem gjort færdig. Det er nemt at tilføje og flytte rundt på de forskellige kort, alt afhængig af hvor langt man er kommet i processen med at løse opgaverne. Hver gang man får afsluttet en opgave og som i eksemplet her flytter kortet til listen med afsluttede opgaver, vil man kunne opleve en vis tilfredsstillelse ved at se, at man har klaret endnu en opgave. Der ligger en styrke i visuelt at få sat et flueben, så man føler, at man bevæger sig fremad. På den måde kan man få mod og lyst til at gå videre med næste opgave, en proces, der kan være vanskelig, når man som ledig ikke har den struktur, som et arbejde giver på hverdagen.

Trello er gratis og kan bruges af både enkeltpersoner og grupper, dvs. at man også kan være flere om de samme opgaver.

Susanne Frandsen – Sådan finder du din superpower og udlever dit drømmeliv!

Dagens oplæg vil dele os i to hold, starter Susanne Frandsen med at sige. Det ene hold vil kunne bruge noget af det, hun siger, og det andet vil tænke, at hun er rablende skør.

Susanne Frandsen er uddannet inden for psykologi, coaching og personlig udvikling med udgangspunkt i det holistiske og tidligere uddannet cand.merc. i strategi og ledelse. Ifølge hendes visitkort katalyserer hun ændringer (catalyzing change).

Hun mener, at hun kan vise os døren og hjælpe os med at sparke den ind, hvis vi selv tør tage springet og gå igennem den. For når en dør lukkes, åbnes en anden. Jobsøgningsperioden er fx en periode, som er pakket ind i grimt papir, men i virkeligheden burde vi nyde processen, selvom det er meget svært.

Der er alt for mange mennesker, der lider af stress, smerter, depression, sygdom og angst. Susanne mener, at arbejdsmarkedet udelukkende har fokuseret på den maskuline adfærd, som hun kalder for handlekraft. Bagsiden af denne adfærd vil på sigt betyde, at vi fysiologisk bliver tømt for energi og til sidst ånder ud. Hun er derfor fortaler for, at der skabes en balance ved hjælp af feminin adfærd. Dvs. i stedet for handlekraft skal fokus også være rettet mod værekraft, som hun kalder den feminine adfærd. Der skal være plads til at opbygge mere energi, for det giver plads til kreativitet og udvikling.

Baggrunden for den teori, hun arbejder med i praksis, er forankret i hjernen og hjertet. Det handler om at få bygget broen mellem hjerne og hjerte, i alt hvad vi gør. Vi får derfor en introduktion til hjernens og hjertets virke. Hvordan man ved hjælp af samtale kan frigøre de dårlige og negative tanker, der stopper en i at komme videre og finde sin passion. Samtalerne kan endda helbrede en person, hvis vedkommende tilmed er plaget af sygdom.

Vi går derfra med en smule skepsis, men helt skørt er Susanne Frandsens oplæg dog ikke. Det er i hvert fald aldrig kedeligt til et PowerjobMidt-event.

Ditte Ernst – Sådan får du ting til at ske

Det er atter blevet torsdag, og på denne grå og kolde efterårsdag er vi blevet beriget med endnu en inspirerende foredragsholder ved navn Ditte Ernst.

Hun skal hjælpe os med at få ting til at ske. Vi får meget hurtigt slået fast, at det ikke er en fiasko at være jobsøgende, men snarere en lærerig rejse. Vi hører om, hvordan Ditte ved tilfældigheder gennem sit netværk ender i forskellige jobs. På et tidspunkt står hun for et arrangement, som ifølge hende selv ikke ligefrem ender med at være nogen succes. Og dog. Arrangementet resulterer nemlig i, at hun får sponseret en kontorplads, finder en god veninde og møder en person, hvis bror får hende til at tage springet og blive professionel speaker. Muligheder opstår både i samspillet med andre, og når man handler, og da vi ikke kan forudse, hvad der vil ske, kan vi heller ikke altid lure, hvor vi ender jobmæssigt. Det vigtigste er, at vi har handlet ved at være her i dag, for på den måde har vi sat en bevægelse i gang. Jo mere glæde og bevægelse, vi skaber, jo bedre energi får vi ud af det. Oplægget er krydret med flere øvelser, som får alle, der er til stede, til at sætte en god diskussion i gang, og rummet emmer af fokuseret energi og nærvær.

Ditte slutter af med at spørge, hvad vi kunne tænke os at prøve af, hvis vi er modige. Modet vil i hvert fald løfte vores energi. Det er små frø, der bliver plantet i vores bevidsthed, og hvem ved, om vi pludselig en dag vil springe ud og få ting til at ske? Eftermiddagen er med ét ikke længere så grå og kold.

Jesper Koch – Adskil dig fra de andre jobsøgere

Torsdag den 20. september havde vi besøg af Jesper Koch, der har en baggrund som adfærdspsykolog og er ekspert i neurobranding. Jesper fortalte om sit arbejdsliv, sit syn på erhvervslivet og jobsøgning. Undervejs kom han ind på, hvordan han foretog et spring fra at være ansat i rekrutteringsbranchen til at blive direktør i en sædbank. Det lykkedes, også selvom der ikke umiddelbart stod direktør på ryggen af ham. Hans mange trin i en noget anderledes jobsøgningsproces gav os nye idéer til, hvordan vi selv skriver en ansøgning, der får os til jobsamtale. Som altid sluttede eftermiddagen med en livlig diskussion, hvor Jesper svarede på spørgsmål.

Torsdag den 27. september holder vi gå hjem-møde for tidligere og nuværende medlemmer. Husk, at tilmelding slutter mandag den 24. september. Hans Olsen holder oplæg om ”Et farverigt arbejdsliv”, og vi byder på retter fra det græske og det tyrkiske køkken.