Inspirationsoplæg,  Nyheder

Bjarke J. – Kaffemøder, SoMe og SWOT

Som medlem hos PowerjobMidt ligger man ikke på den lade side. I hvert fald ikke vores medlem Bjarke J. Bjarke bruger forskellige strategier for at lande det næste job, herunder pleje sit netværk (kaffemøder), brande sig selv (SoMe) og analyser (SWOT).

Kaffemøder
Bjarke satser benhårdt på at pleje sit netværk og tale med folk, og det gør han ofte ved hjælp af kaffemøder. Før et kaffemøde er det vigtigt at vide, hvad man vil have ud af samtalen. Mødet handler nemlig ikke om at bede samtalepartneren om et job, men om at få viden om, hvordan man finder åbninger i jobmarkedet.

Det kan fx være:

– Jobmuligheder – hvordan fremtiden ser ud i en bestemt branche

– Hvor man kan bruge sit fagområde

– Hvordan nye medarbejdere nemmest får foden indenfor

– Alternative jobområder

SoMe
Tør du? Det handler om at komme ud over rampen. For mange er det nemlig en overvindelse at optræde på de sociale medier, men det kan give resultater. Som jobsøgende er LinkedIn et interessant værktøj til ikke blot at gøre positivt opmærksom på sig selv, men også til at vise, hvad man kan tilbyde. Har du færdigheder, evner, viden eller andet, som kan hjælpe andre, så tilbyd din hjælp, og vis, hvad du kan.

SWOT
Hvis man ønsker overblik over en virksomheds eller en organisations situation på et bestemt tidspunkt, kan man bruge en SWOT-analyse. En sådan analyse kan man dog også bruge på sin egen situation, hvis man er jobsøgende. SWOT står for styrker, svagheder, muligheder og trusler, og de fire kategorier kan bruges til at analysere ens eget udgangspunkt, fx i forhold til en bestemt stilling. Man skal ikke underkende den tankevirksomhed, der opstår, når man arbejder med sig selv, for det er her, gode idéer kan vise sig. Man bør derfor gå grundigt til værks, både når man skriver ansøgninger eller skal til samtale.

Jobsøgningens svære kunst er fuldtidsarbejde, så derfor er det altid en god idé at skabe struktur på sin hverdag. Der er mange muligheder, men man skal vælge de ting, som man har det bedst med, og huske, at man altid kan ændre strategien undervejs. Hvis noget ikke virker, så prøv noget andet.

Vi takker Bjarke for de mange gode råd og for at lade os få et indblik i, hvordan hans hverdag som jobsøgende ser ud.