Virksomhedsbesøg

Besøg hos bæredygtige badutspringere

Kontorfællesskaber og makerspaces dukker op flere og flere steder i bybilledet. Et af de mere usædvanlige er Grobund, hvor bæredygtige løsninger er det gennemgående vandmærke i medlemmernes iværksætteri. Grobund er en forladt stålpladefabrik, der ligger ved Ebeltoft Færgehavn. Denne torsdag lagde vi vejen forbi til dette fjerne hjørne af Århus’ opland.

Tidligere powerjobber Steen Krogholm Christensen viste os rundt i de kølige fabrikshaller. Vi efterlod næsten bidemærker i kulden, dog var vores øjne på stylter. Vi mødte eksempler på nye boformer, typehuse i virkelig lille format og containere omdannet til spændende opholdsrum. Vi fik bl.a. en snak med en mand, der arbejdede med at konstruere en ger (en slags jurt). Han berettede også med entusiasme om sin kommende akvaponic, en mellemting mellem et gartneri og et dambrug, et bæredygtigt recirkuleringssystem, hvor foderrester og afføring fra fiskeproduktion omdannes af bakterier til næringsstoffer for afgrøder som fx salat, tomat eller krydderurter. 90 % af vandet genbruges. Alt i alt en fabrik, der er svanger med snurrige ideer.

Inden rundvisningen gav Steen os en introduktion: Grobunds idegrundlag hviler på bæredygtige principper og et ønske om at medvirke til en produktion og en leveform, der belaster miljøet mindst muligt.

En af hoveddrivkræfterne er Steen Møller, som også er kendt fra Det økologiske husbyggeri Friland. En af Grobunds kongstanker er at udvikle off-grid boliger, hvilket betyder byggeri, der ikke er tilsluttet nogen form for underjordisk infrastruktur, som kloak mv. Udover at have en producerende fabrik er planen at få etableret et kulturcenter, sundhedshus og højskole. Vi ønsker disse bæredygtige badutspringere god medvind med planerne. Vi er sikre på, at Moder Jord også påskønner bestræbelserne.