Er vi noget for dig?

PowerjobMidt er et nonprofit-netværk for jobsøgende, som arbejder aktivt for at markedsføre netværket som et supplement til traditionel jobsøgning og rekruttering.

Hvad betyder det at være aktiv hos PowerjobMidt?
Du deltager aktivt i netværkets aktiviteter. Det vil sige i det ugentlige netværksmøde, hvor du både får mulighed for at udvide dit netværk med andre aktive jobsøgende og får mulighed for udvikle dine kompetencer eller tilegne dig nye ved at arbejde i en af netværkets arbejdsgrupper. På de fleste netværksmøder er der også fagligt input og inspiration til jobsøgningen fra en udefra kommende foredragsholder.

Power+grupper
Du kan også deltage i en power+gruppe, som er for en mindre gruppe medlemmer, der på dit eller andres initiativ samles om et bestemt emne og som f.eks. mødes privat eller via Skype.

Internt forum
Du kan for eksempel også kan være aktiv ved at deltage i debat og dele tips og ideer på vores interne sider (Podio), eller du kan give eller få sparring på dit CV, ansøgninger eller forberedelse til jobsamtaler.

At være aktiv i netværket er også at bruge sine kompetencer og sit netværk til fordel for andre i netværket. Alle har kompetencer og netværk og det giver værdi, når vi slår erfaringerne sammen og kan inspirere hinanden.

Hvem vil du møde hos os?
Du vil møde en række ressourcestærke jobsøgende inden for alle brancher og med mange forskellige kompetencer, som kan bruges til fordel for dig ligesom dine kan bruges af andre.
Her er både medlemmer med en lang erhvervskarriere og nyuddannede, der endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Her er både faglærte, ufaglærte og medlemmer med lange uddannelser, og alle har det samme udgangspunkt: at de mangler et arbejde og kender til at få afslag på nok så gode ansøgninger.
Vi kender alle til, at humøret som jobsøgende kan svinge en del, så det kan være befriende at mødes i netværket, hvor der er plads til et godt grin eller et skulderklap!

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du som medlem af PowerjobMidt har lyst til aktivt at deltage i netværkets aktiviteter og at du aktivt vil dele dine erfaringer og kompetencer med netværket.

Vi forventer også, at du er aktivt jobsøgende og at du har en opdateret LinkedIn-profil.
Og så forventer vi, at du kommer med kage til torsdagsmødet, når du får job!

Hvad kan du forvente at få ud af netværket?
Du bliver medlem af et netværk af ressourcestærke jobsøgende, hvor der er mulighed for at få inspiration, sparring og hjælp til at udvikle din jobsøgning. Det kan give dig ny energi i jobsøgningen og så får du for resten tit kage til torsdagsmøderne, fordi rigtig mange medlemmer finder sig et job.

Tilmeld intromøde

Vores aktiviteter